להשתפר ביחס לעצמי זה לא מספיק טוב

הרצאה במסגרת קורס קציני מודיעין סייבר היא הזדמנות טובה ללמוד כמה דברים חדשים, וכשאת חלק מהחניכים אתה מכיר אישית – זו גם גאווה. המוקד של ההרצאה היה שילוביות בקהילת המודיעין, ומעניין לראות שעבור הדור הצעיר של המפקדים העתידיים זו תפיסה שמוטמעת היטב: הם יודעים לזהות שילוביות אמיתית כשהיא מתקיימת, ויש להם חשיבה ביקורתית בריאה לגבי המקרים שבהם צריך ואפשר לעשות יותר.

בחלק האחרון של המפגש הצגתי בפניהם שתי גישות מנוגדות באשר לשאלה איך מודדים אם השתפרנו בשילוביות הנדרשת, את שתיהן שמענו דודי סימן טוב ואני בשיחות עם מפקדים בכירים באמ"ן, בשב"כ ובמוסד.

גישה אחת גורסת, שנכון למדוד את רמת השילוביות בארגון שלי בהשוואה למקום שבו היינו בעבר, או בהשוואה לרמת השילוביות שניכרת אצל השותפים שלנו.

לפי הגישה השניה, יש למדוד את רמת השילוביות בהתאם להיקף ועוצמת האיומים שבהם שילוביות היא פתרון מוביל, כלומר בהשוואה לצורך.

היות שאני הייתי המבוגר בחדר, ו"הזמנתי" אותם להמחיש כיצד הם מבינים ומיישמים את השילוביות טוב יותר מאשר בדור שלי, שמחתי מאד לשמוע מהם שהם לא קונים את המדידה היחסית שמסתכלת על העבר או על אחרים. המבחן האמיתי הוא מול המציאות, מול האתגרים ומול ההזדמנויות.

נכון, זה מחמיא לדעת שאני משתפר ביחס לעצמי, או ביחס לעמיתים, אבל זה לא מספיק. אם גם אחרי השיפור הזה כולנו נמצאים מתחת לרף שנדרש כדי לממש את הייעוד המשותף שלנו ולבצע את המשימות המשותפות שלנו – מה זה עוזר לי אם אני טוב יותר מאשר בשנה שעברה? אני עדין לא עומד ברף הנדרש!

אם חשבתם לרגע שהכלל הזה רלוונטי להרבה יותר מאשר שילוביות – אתם צודקים. את כל הכישורים המקצועיים והאישיים שלנו נכון לבדוק מול הצורך האמיתי ולא מול עצמנו בתקופה קודמת. זו המשמעות האמיתית של התאמה לסביבה.

למעשה, בהרבה מאד תחומים אנחנו יכולים להשתפר גם כמעט בלי להשקיע דבר, רק בזכות צבירת נסיון, טכנולוגיה או משאבים שקיבלנו. אבל רמת השיפור הזו היא מטעה, גם מפני שכולם ממילא השתפרו באותו אופן (כך שאפילו המיקום היחסי שלנו לא בהכרח השתנה) ובעיקר בגלל שהאתגרים החיצוניים לא צומחים לרוב באותו קצב, אלא בקצב מהיר יותר לינארית, ולפעמים גם אקספוננציאלית.

רוצים להישאר רלוונטיים? שנו את נקודת המדידה שלכם לגבי שיפור כלשהו. תופתעו לראות שיש אפילו תחומים שבהם האתגר השתנה או הצטמצם, כך שאין משמעות אמיתית לשיפור שלכם מול שנה קודמת.

כיף לראות שהדור החדש של מפקדי מודיעין סייבר הוא לא רק טוב יותר מהדור הקודם, אלא גם מבין היטב איך לעשות שימוש בשילוביות מול האתגר האמיתי, החיצוני.