מפענחים יזמות - הרמזים

מה תמצאו בכל ערכת רמזים?

צוות מספר 1

צוות מספר 2

צוות מספר 3

צוות מספר 4

צוות מספר 5

צוות מספר 6